VýlovZEOS-L, s.r.o.

Firmu založilo 12 společníků v r.1993 a hospodařit začali dnem 1.1.1994 na najatých pozemcích v k.ú. Litkovice, Štítné a Stranná u Žirovnice.
V r. 1995 přistopil ke společenské smlouvě 13. společník. 

V r. 2022 se stala většinovým vlastníkem firma AGROGREEN s.r.o.

Předmět podnikání :
- zemědělská výroba
- opravy pracovních strojů a silničních vozidel.
- pořez dřeva
Chov zvířat Hlavní činnost zemědělská výroba :
- živočišná výroba : chov dojnic, výkrm jatečného skotu a drůbeže 
- rostlinná výroba : řepka olejná, slad. ječmen, konzumní brambory, krmné obiloviny a objemná krmiva pro skot

 

celková výměra zemědělské půdy je 1061 ha 

stavy zvířat : skot celkem 750 ks,  ve výkrmu 7.500 ks pekingských kachen/turnus

Image

Kontaktní informace

ZEOS-L, s.r.o.
Litkovice 10
Žirovnice  394 68
Česká republika
IČ: 60067870
DIČ: CZ60067870

tel: 601 370 386
tel: 565 493 017
fax. 565 493 020
info@zeos-l.cz

 

dotazy a informace na adrese :

jednatel : vrbik@zeos-l.cz

jednatel : tabor@gesgroup.cz

agronom : poduska@zeos-l.cz

zootechnik : zootechnik@zeos-l.cz

mechanizátor : Bondra.B@seznam.cz 

účtárna PaM : skotak@zeos-l.cz 

účtárna hl. : zeos2@seznam.cz