VýlovZEOS-L, s.r.o.

 

Firmu založilo 12 společníků v r.1993 a hospodařit začali dnem 1.1.1994 na najatých pozemcích v k.ú. Litkovice, Štítné a Stranná u Žirovnice.
V r. 1995 přistopil ke společenské smlouvě 13. společník. .

Předmět podnikání :
- zemědělská výroba
- opravy pracovních strojů a silničních vozidel.

Chov zvířat Hlavní činnost zemědělská výroba :
- živočišná výroba : výroba mléka, hovězího masa a drůbeže 
- rostlinná výroba : řepka olejná, slad. ječmen, konzumní brambory, mák,    krmné plodiny.

 

celková výměra zemědělské půdy je 1085 ha 

stavy zvířat : skot celkem 750 ks,  ve výkrmu 7.500 ks pekingských kachen/turnus,

Kontaktní informace

ZEOS-L, s.r.o.
Litkovice 10
Žirovnice  394 68
Česká republika
IČ: 60067870
DIČ: CZ60067870

tel: 601 370 386
tel: 565 493 017
fax. 565 493 020
info@zeos-l.cz

dotazy a informace na adrese :
jednatel : vrbik@zeos-l.cz
agronom : bryna@zeos-l.cz
zootechnik : skotakpavel@seznam.cz
účtárna : skotak@zeos-l.cz
mechanizátor : mob. 602887265